Leadgeneratie

U zoekt nieuwe klanten? U kunt bij ons callcenter terecht voor leadgeneratie.
Leads in Person gebruikt hiertoe de 3-C waarden als insteek: Communicatie Contact en Commercie. Gezamenlijk met u stellen we een plan van aanpak op en voeren deze uit. We kijken hierbij naar de mogelijke ingangen en manieren die we kunnen gebruiken.

Hierna starten we een pilot op om te kijken of het werkt. Na deze proefperiode vindt een evaluatie plaats, waarbij we onze en uw ervaring met elkaar uitwisselen en het traject voortzetten.